Groeifonds: grote investeringen in beroepsonderwijs

Grote investeringen in digitalisering, leven lang ontwikkelen en publiek-private samenwerking: via het Groeifonds geeft de overheid de komende jaren een flinke impuls aan het beroepsonderwijs. Skill Road haakt hier graag op in!

Bij de tweede ronde van het nationaal groeifonds zijn diverse projecten die betrekking hebben op het mbo in de prijzen gevallen. Het gaat in de eerste plaats om de zogenaamde LLO-Katalysator, waarvoor maar liefst 400 miljoen euro is gereserveerd. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen extra onderwijsaanbod ontwikkelen voor volwassenen die zich willen bijscholen. Onderdeel van het plan is een LLO-Radar, die permanent de behoefte aan vaardigheden op de arbeidsmarkt peilt. Met dat inzicht kunnen scholen een passend aanbod ontwikkelen.

Energietransitie

De LLO-Katalysator richt zich allereerst op de energiesector. Ook zonder radar is duidelijk dat in die sector tekorten zijn. De gezamenlijke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten willen de komende vijf jaar 40.000 professionals bereiken. Pieter Duisenberg namens de universiteiten: ‘Door de toekenning uit het Groeifonds kunnen we grote groepen professionals opleiden die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de energietransitie. Een betere investering in een gezonde kenniseconomie is er niet.’ Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, voegt hieraan toe: ‘Leven lang ontwikkelen moet publiek laagdrempelig zijn. Iedereen die wil en kan bijleren, moet bij wijze van spreken om de hoek een school binnen kunnen stappen.’

Digitalisering

Het programma ‘Digitaliseringsimpuls Onderwijs’ kan daarnaast de komende jaren op extra investeringen rekenen. Het gaat in eerste instantie om 140 miljoen euro. Voor het vervolg is 420 miljoen euro voorwaardelijk toegezegd. Met dit geld willen de onderwijsinstellingen onder andere het online onderwijs professionaliseren. De scholen gaan werken aan een veilige, gezamenlijke ICT-infrastructuur. Ook kunnen docenten hun digitale vaardigheden bijspijkeren. Daartoe gaan scholen een ‘Center for Teaching & Learning’ inrichten. Daar kunnen docenten terecht voor advies en training. In een eerste fase zullen twintig mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zo’n Center inrichten. Op termijn is het de bedoeling dat alle 113 onderwijsinstellingen deze voorziening krijgen. Analisten verwachten dat vooral het mbo zal profiteren van deze impuls. Volgens Andries Knol, voorzitter van de beroepsvereniging van mbo-opleiders, is het belangrijk dat de overheid het onderwijs ondersteunt bij digitalisering: ‘Met een eigen ICT-basisstructuur voor het mbo, hbo en wo zorgen we ervoor dat onderwijsgelden echt bij het onderwijs belanden en niet bij de techreuzen.’

Skill Road kan uw school hiermee helpen

De digitalisering in het onderwijs begint met het krijgen van goed advies, ondersteuning en training gedurende het gehele ontwikkeling en implementatieproces. Skill Road is hierin een ervaren partij.

Wij kunnen u helpen met het opzetten en inrichten van een eigen gedigitaliseerde opleiding en leeromgeving waarbij we uw ICT-basisstructuur toepassen. Dit is een van de grootste voordelen van ons concept; Wij maken uw eigen gedigitaliseerde onderwijs waarvan u eigenaar bent.

Meer weten? Neem dan contact met ons op: info@skillroad.nl of bel met 085-3037176

 

Bekijk hier alle informatie over het Nationaal Groeifonds

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top