NEN9140 – Veilig werken aan e-voertuigen

Voert u werkzaamheden uit aan elektrische of hybride auto's?
- Verzorgt u onderwijs of trainingen aan elektrische of hybride auto's?
- Moet u wel eens elektrische of hybride auto's bergen?
- Ontwikkelt u hoogvoltsystemen van e-voertuigen?

Om dan aan de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) te kunnen voldoen geldt de norm NEN9140. 

In 2019 is de herziening van de NEN9140 ‘veilig werken aan e-voertuigen’ uitgekomen. Deze norm heeft tot doel risico’s bij het werken aan e-voertuigen weg te nemen. Door de NEN9140 te hanteren wordt voldaan aan de arbeidsomstandighedenwet.

De NEN9140 is de branche specifieke norm voor de autobranche. Hieronder vallen alle bedrijven in de autobranche die werkzaamheden verrichten aan e-voertuigen zoals autobedrijven, schadeherstelbedrijven, demontagebedrijven, bergers en autopoetsbedrijven. Alle personen die werken aan, met of nabij e-voertuigen moeten hieraan voldoen!

Doel
De deelnemer is in staat:
- de risico’s bij het werken aan e-voertuigen weg te nemen
- de NEN9140 theoretisch en praktisch toe te passen in de poetsbranche
- de documentatie in orde te hebben

Doelgroep
Eigenaren, leidinggevenden, medewerkers van poetsbedrijven die in aanraking komen met e-voertuigen.

Programma
Het programma bestaat uit:
- voorbereidende e-learning
- kennissessie
- praktijksessie
- afsluitende test

Skill Road in samenwerking met FOM verzorgen graag de training en certificering van u en/of uw medewerkers.

Laat een reactie achter

Scroll naar top