Maak kennis met de Snap-on Academy

De nieuwe Snap-on Academy is een feit. Sinds juli 2023 is de nieuwe online leeromgeving van de Snap-on Academy door Skill Road opgeleverd.

Vanuit deze online leeromgeving worden de trainingen van de Snap-on academy toegankelijk voor het publiek. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de fysieke training enkele e-learning modules maken als voorbereiding.

Naast het ontwikkelen van de online leeromgeving heeft Skill Road ook de training NEN914-Veilig werken aan e-voertuigen ontwikkeld met de daarbij behorende theorie, praktijkopdrachten en e-learning.

FOM (Focus op mobiliteit) voert deze trainingen uit.

Algemene informatie over de Snap-on Academy
Snap-on Tools Benelux introduceert de Snap-on Academy. De Snap-on Academy is een opleidingsinstituut voor autotechnici en een extra aanvulling op de service en ondersteuning van de Snap-on franchisenemer. De eerste Snap-on Academy training betreft een eendaagse training “NEN9140 – veilig werken aan e-voertuigen”.

In de training worden zowel de VOP (Voldoende Onderricht Persoon) als de VP (Vakbekwaam Persoon) module gegeven en kan voor beide modules een certificaat verkregen worden. Na het afronden kan de trainee elektrische en plug-in hybride voertuigen spanningsvrij maken en is hij bevoegd om aan deze voertuigen te werken. Deze gecombineerde training wordt elders vaak als twee losse modules op twee afzonderlijke dagen aangeboden. Met de Snap-on Academy is de trainee echter in één dag tegelijkertijd VP als VOP.

Snap-on Academy

ARBOWET VEILIG WERKEN AAN E-VOERTUIGEN

Om aan plug-in hybride en elektrische voertuigen te mogen werken moeten bedrijven en technici zich houden aan de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) norm NEN9140 ‘veilig werken aan e-voertuigen’. Snap-on Tools biedt naast gereedschap, werkplaatsequipment en toebehoren opleidingen voor technici die aan plug-in hybride en elektrische voertuigen werken.

 • Elektrische schokken en brand
 • Mechanische schade, garantie en verzekering
 • Verantwoordelijkheid en consequenties
 • NEN9140 -veilig werken aan e-voertuigen
 • Werken aan elektrische en plug-in hybride voertuigen
 • Onderwijs en trainingen werken aan elektrische en plug-in hybride voertuigen
 • Elektrische en plug-in hybride voertuigen bergen

Als er iets fout gaat bij het werken aan plug-in hybride en elektrische voertuigen, kunnen de consequenties ernstig zijn. Werknemers kunnen levensbedreigende elektrische schokken krijgen bij blootstelling aan hoge spanningen. Brandgevaar is aanwezig als er kortsluiting optreedt of als de accu beschadigd raakt. Daarnaast kunnen verkeerde reparaties of montagefouten de prestaties van het voertuig negatief beïnvloeden waardoor de veiligheid in gevaar komt.

ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN BRAND

Technici moeten specifieke veiligheidsprocedures volgen, zoals het uitschakelen van de hoogspanningssystemen, het dragen van beschermende uitrusting en het volgen van de juiste training om risico’s te minimaliseren. Het is van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de risico’s en voorzorgsmaatregelen bij het werken aan plug-in hybride en elektrische auto’s om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Snap-on Academy

In de accu’s en aandrijfsystemen van plug-in hybride en elektrische auto’s ontstaan hoge spanningen. Als iemand niet goed is opgeleid of de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, kan een elektrische schok optreden, wat letsel of zelfs overlijden tot gevolg kan hebben.

Plug-in hybride en elektrische voertuigen hebben grote en krachtige accupakketten. Bij onjuist werken aan deze accu’s of bij beschadiging kunnen branden ontstaan, wat niet alleen gevaarlijk is voor de persoon die eraan werkt, maar ook voor omstanders en eigendommen in de buurt.

Mechanische schade, garantie en verzekering

Elektrische en plug-in hybride voertuigen hebben geavanceerde technologieën en kwetsbare onderdelen. Als er tijdens het werken aan het voertuig mechanische schade wordt veroorzaakt, kunnen belangrijke functies in gevaar worden gebracht, wat tot onverwachte problemen op de weg kan leiden.

Als een niet-geautoriseerde persoon aan een elektrisch voertuig werkt en er ontstaan problemen, kan dit leiden tot het verlies van garantie en verzekering voor de eigenaar van het voertuig.

Snap-on Academy e-learning
Verantwoordelijkheid en consequenties

In de meeste gevallen is de persoon die aan een voertuig werkt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden en het volgen van de juiste veiligheidsprocedures. Als het een professionele monteur of technicus is, wordt van hen verwacht dat ze de juiste training hebben gevolgd en bekwaam zijn in het werken aan elektrische voertuigen.

De straffen voor onjuist werken aan een elektrische auto kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de situatie en de lokale wetten. In sommige rechtsgebieden kunnen overtredingen leiden tot boetes, intrekking van vergunningen, gerechtelijke vervolging en civiele aansprakelijkheid voor eventuele schade of letsel.

Snap-on Academy: opleiding en kennis

Werken onder spanning is wettelijk verboden, maar bij het werken aan e-voertuigen is dat lastig te realiseren vanwege de onscheidbare spanningsbronnen zoals de accu. Speciale aandacht daarbij is ook hoe niet-elektrotechnici zoals brandweer of bergingsbedrijven veilig kunnen werken aan e-voertuigen. Zo moeten er controlepunten komen om te voorkomen dat hun handelen schade oplevert, zoals persoonlijke schade of brand.

Snap-on Academy NEN9140 training 17 januari en 14 februari

Met de Snap-on Academy opleiding ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ voorkomt u persoonlijk leed en juridische sancties. Volg de opleiding NEN9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ en word expert in elektronica en hoogspanning met deze praktijkgerichte opleiding.

Doelgroep en programma NEN9140 opleiding

 • Bedrijfseigenaren
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers die in aanraking komen met e-voertuigen.

Het programma bestaat uit:

 • Voorbereidende (online) e-learning
 • Theoretische workshop
 • Praktijksessie
 • Afsluitende test
 • Certificering

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • Risico’s bij het werken aan e-voertuigen weg te nemen
 • NEN9140 theoretisch en praktisch toe te passen
 • Bijbehorende en verplichte documentatie op orde te hebben

Ga voor meer informatie naar https://academy.snap-on.eu, neem contact op met de Snap-on Tools franchisenemer in uw regio of registreer via https://events.snap-on.eu.

Wilt u meer informatie over een eigen academy of leerplatform?

Neem dan aub contact op via onderstaande formulier of bel met Sjoerd Flonk: 06-36 27 64 29

  Scroll naar boven